31
Sohbet Konuları

Sohbet Konuları


Sohbetlerde Kullanılan İlginç Konular
Sohbet, kimi zaman genel geçer konular üzerinden kimi zaman da ilginç ve farklı konular üzerinden sürdürebilir. Bu durum bir araya gelinen arkadaş ve çevre faktörüne göre değişiklik gösterecektir. Bir stadyumda felsefi sohbetlerde bulunulamayacağı gibi bayram ziyaretlerinde de konuşulan konular genelde benzerlik gösterecektir. Fakat uygun şartlar sağlandığında ilginç konular sohbetleri canlandıran, uzatan ve bazen de tartışmalara kapı aralayan bir özellik kazanabilir.
Felsefi Sohbetler
İlginç konulardan biri felsefedir. Varoluş tartışmaları, materyalizm, düalizm gibi pek çok olguyu barındıran felsefe çatısı için ilginç konular için geniş bir yelpaze sunduğu söylenebilir. Kitaplara ve filmlere konu olmuş denemeler ya da söylemler üzerine konuşulabilirken tek bir düşünür ya da filozof üzerinden de sohbet edilebilir.
Hypatia, ilk kadın filozoflardan biri olarak dünyanın saman yolunun merkezinde olmayabileceğini ifade ederek tarihe geçmiştir. Aynı filozoftan İskenderiye Kütüphanesi’nin yakılması olayına şahit olduğu için de bahsetmek mümkündür. İster tanrıya değil felsefeye inandığını dile getirdiği için öldüren Hypatia’dan ister dinin çıka getirdiği bilim düşmanlığından doğan İskenderiye Kütüphanesi’nin yakılmasından bahsedin, bu konu size ilgin. gelecektir.
Yeni Bilimsel Keşifler Üzerine Sohbet
Satın ama ve tüketici davranışımızı da belirleyen bilimsel ve teknolojik keşifler ilginç sohbetlerin bir diğer anahtarıdır. Sohbet ederken bir internet haberinde karşılaştığımız yeni bir bilimsel keşiften bahsetmek mümkündür. Mars’ta su bulundu haberi üzerinden yaşama dair gidebilen bir sohbete karışmak da mümkündür.
Yeni bilimsel ve teknolojik keşiflerin ortaya çıkardığı yeni mesleki kavramlar üzerinden sohbet sürdürülebilir. Yazılım uzmanları, sosyal medya uzmanları hatta hackerlar buna dahildir. Bilim ve teknolojinin kapısını açtığı dünyanın hırsızları olan hacker’ların söylem ve eylemleri üzerine sohbet etmek sizce de ilginç değil midir?
Tarihi Sohbetler
Felsefe ve biliminde içinde harmanlanabileceği tarihi sohbetler de ilginç sohbet konuları içerisinde var olabilir. Dünya savaşlarının yıkımları, savaşan ülkeler ve sonuçları üzerine sohbet edebilirken bu sohbetler; yeni doğan ideolojiler ve yeni yaşam kavramları, savaşın imkan tanıdığı yeneni bilimsel ve teknolojik gelişim araçları, ilk savaş uçağının İtalya tarafından Trablusgarp Savaşı’nda kullanılması gibi pek çok disiplinler arası pencere açabilmektedir.
Ve fakat konuların ilginç olması bir yana sohbet eden bireylerin en hangi konuya ilgi duydukları ve hangi konuya şaşırdıkları da büyük bir önem arz edecektir. Müzik, sinema etkinlikleri, balondan yapılan bir otel odası dahi insanlara ilginç gelebilir. Önemli olan sohbetin tadını çıkarmak değil midir?

YORUMLAR